Sürdürülebilir kalkınma ve Sürdürülebilir Sosyal Sorumluluk

Eylül 2015'te dünya liderleri Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, aynı zamanda BM küresel hedefleri olarak da adlandırılır) kabul etti.

2030 yılına kadar yoksulluğun olmadığı bir dünya, daha sağlıklı bir gezegen ve adil, barışçıl bir toplum yaratmak için işbirliği yapma ve yenilik yapma sorumluluğu tüm dünya tarafından paylaşılmalıdır.

Taşımacılık hizmetlerinde büyük bir şirketiz ve şirketin sürdürülebilir kalkınmaya uzun vadeli katkısı olmadan şirketin, sektörün ve ülke ekonomisinin gelişmesinin mümkün olmadığını anlıyoruz, bu nedenle TELS CARGO uluslararası en iyi sürdürülebilir kalkınma uygulamalarını dikkate alıyor ve bunları faaliyetlerinde kullanmaktadır.

2017 yılından bu yana şirketin misyonu ve kurumsal değerlerinin yanı sıra BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin 10 ilkesini temel alan Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi, şirketin stratejik büyümesinin önde gelen alanlarından biri olmuştur.

Sürdürülebilir kalkınmaya olan katkımız aşağıdaki gibidir:

 • Sunulan hizmet kalitesinin artırılması ve kargo teslimat coğrafyasının genişletilmesi
 • COVID-19 sırasında çalışanları korumak ve güvenli çalışma koşulları yaratmak
 • Yeni işler yaratmak ve iş deneyimi olmayan çalışanları işe almak
 • Elektronik belge Sisteminin tanıtılması yoluyla çevresel girişimlerin geliştirilmesi
 • Müşteriler ve sipariş verenler arasında teslimat alanında profesyonellik düzeyini arttırmak
 • İç ve dış sosyal programların yürütülmesi ve uygulanması
 • Yönetim ekibinde cinsiyet dengesinin desteklenmesi: Yöneticilerin %50'si kadındır.
 • Tüm şirket çalışanlarının sağlığa ve çevreye özen gösterilmesi gerektiği konusunda farkındalığının arttırılması.

Sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde Şirket aşağıdaki alanlarda çalışmaya devam etmektedir:

 • İş etiği
 • Müşteriler ve ortaklar
 • Sosyal sorumluluk
 • Personel ve iş güvenliği
 • Ekoloji ve çevre