TELS CARGO Kalite Yönetimi ve Çevre Yönetimi

TELS CARGO, mevcut yönetim sistemini uluslararası standartların gerekliliklerini karşılayacak şekilde geliştirme ve iyileştirme konusundaki kararlılığını beyan eder.

TELS CARGO kalite yönetim sistemine ISO 14001-2015 gerekliliklerine uygun bir çevre yönetim sistemi entegre edilmiştir.

Uluslararası IQNet ağının denetçi-ortaklarının denetim denetimlerini gerçekleştirirken, kalite yönetimi ve çevre yönetim sistemlerinin uluslararası standartların gerekliliklerine uygunluğunu onaylıyoruz.

Müfettiş denetimi, TELS CARGO kalite yönetim sisteminin ISO 9001:2015 gerekliliklerine uygunluğunu doğrulamıştır.

TELS CARGO Çevre Yönetim Sistemi

TELS CARGO yönetimi, kurulduğu günden bu yana sadece müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin kalitesinden değil, aynı zamanda faaliyetlerimizin çevre ve toplum üzerindeki etkisinden de sorumlu olmamız gerektiğini belirtmiştir.

TELS CARGO'da çevre yönetim sisteminin oluşturulması ve sürdürülmesi, topluma karşı ek yükümlülükler kabul ettiğimizin ve çevrenin korunmasına ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmaya çalıştığımızın bir başka kanıtıdır.