Ortaklarla çalışma

Sürdürülebilir iş ilişkileri, faaliyetlerin optimizasyonu ve etkili bir şekilde planlanması için koşullar yarattığından, TELS CARGO tedarikçileri ve ortaklarıyla uzun vadeli ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler kurmayı tercih eder.

Aynı zamanda TELS CARGO, düzenli tedarikçilerinin ve ortaklarının, bir işletmenin çalışanlarına, iş ortaklarına ve topluma karşı sorumluluğuyla ilgili bir takım ilkelere bağlı kalmakta ve bunlara uymalarını zorunlu kılmaktadır.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Uluslararası Çalışma Örgütü Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ve BM İş Dünyası ve İnsan Haklarına İlişkin Kılavuz İlkeleri uyarınca insan haklarına saygının esas olduğuna inanıyoruz.

Ortaklarımızdan, çalışanlarına, işyerinde iş güvenliğini sağlayabilecek ve sağlığa zarar verecek durumları önleyebilecek çalışma koşulları yaratmalarını bekliyoruz.

Ortaklarımızın faaliyet gösterdikleri ülkede kabul edilen çevre koruma yasalarının gerekliliklerini yerine getirmelerini bekliyoruz.

İş ortaklarımızın iş uygulamalarında her zaman aşağıdakilerin olmasını bekliyoruz:

  • Faaliyet gösterdikleri ülkelerin tüm yasal gerekliliklerine uygun ve dürüst davranmak;
  • Antitröst ve anti-damping uygulamalarını teşvik etmek;
  • iş ilişkilerinden elde edilen bilgilerin muhafazasını ve güvenliğini sağlamak;
  • Kişisel ilişkilerin, ortak bir şirketin çalışanı tarafından iş kararları verme üzerindeki etkisini hariç tutmak.

TELS CARGO, yukarıdaki ilkelere uymayan bir tedarikçi ile yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra iş ilişkilerini sonlandırma hakkını saklı tutar.